PERSOONSGEGEVENS

Caravanstalling Muilerman kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Caravanstalling Muilerman, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Caravanstalling Muilerman verstrekt. Caravanstalling Muilerman kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw voertuiggegevens
WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Caravanstalling Muilerman verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan Caravanstalling Muilerman uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van onze diensten.

BEWAREN VAN GEGEVENS

Caravanstalling Muilerman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Caravanstalling Muilerman verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@csmuilerman.nl. Caravanstalling Muilerman zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-12-2019.

BEVEILIGING

Caravanstalling Muilerman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Caravanstalling Muilerman maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Caravanstalling Muilerman verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Caravanstalling Muilerman op via onderstaande contactgegevens.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Caravanstalling Muilerman
Paddegatsteeg 3
7428 MG Deventer
info@csmuilerman.nl

logo csmuilerman-2019

Locatie 1
Oxersteeg 11
7428 MC Deventer

Tel: 06-45814172

info@csmuilerman.nl

Locatie 2
Paddegatsteeg 3
7428 MG Deventer

Tel: 06-45814172

info@csmuilerman.nl

Openingstijden
Vrijdag: 18:00 – 21:00 uur*
Zaterdag: 09:00 – 13:00 uur*
Zondag: Gesloten

*Geldig van 1 april t/m 31 oktober. Andere tijden op afspraak.

Voor halen of brengen graag altijd even appen of mailen.

Caravanstalling Muilerman | Deventer en omstreken © 2024. Alle rechten voorbehouden.